بازدید مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
چهاردهم بهمن ماه نود وشش
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در جریان آخرین روند تعمیرات اساسی مولد های نیروگاهی این نیروگاه قرارگرفت.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در جریان آخرین روند تعمیرات اساسی مولد های نیروگاهی این نیروگاه قرارگرفت.

محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این بازدید ضمن حضور در محل انجام تعمیرات اساسی مولدهای G11 ، G13، G15  و همچنین تعمیرات بویلرهای شماره 1 و 2 مولد S2 بخار ، بر لزوم کاهش زمان تعمیرات مولدها تاکید کرد.

مهندس طرز طلب در ادامه خاظر نشان کرد: با انجام تعمیرات اساسی مولدها و بویلرهای مولد بخار ، و در مدار آوردن آنها، انشاالله در پیک بار تابستان سال آتی ، مولدها با حداکثر بار در مدار بهره برداری قرار خواهند گرفت.

در این بازدید مدیران عامل و معاونین شرکتهای تولید نیروی برق یزد و مدیریت تولید برق یزد نیز گزارشی از آخرین وضعیت مولدها ، خریدهای پروژه های نیروگاهی و مشکلات نقدینگی را بیان نمودند.

در خاتمه مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با حضور در محل آیینه های خورشیدی طرح نیروگاه خورشیدی، ضمن در جریان قرار گرفتن تحویل گیری و تخلیه این آیینه ها بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای طرح نیروگاه خورشیدی در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تاکید نمودند.

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد

مشاهده گزارش تصویری خبر