کاشت 200 اصله نهال توسط مدیرعامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق یزد به مناسبت روز درختکاری
پانزدهم اسفند یکهزار و سیصدو نود شش
کاشت 200 اصله نهال توسط مدیرعامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق یزد به مناسبت روز درختکاری<br>مدیر عامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق یزد به مناسبت روز درختکاری 200 اصله نهال کم آب خواه در حمایت از محیط زیست و ترویج فرهنگ هوای پاک و زندگی سالم، در محوطه این شرکت کاشتند.<br>دکتر ابوالفضل اسدی مدیر عامل این شرکت که خود نیز در این آیین حضور داشت؛ ضمن اشاره به سخنی از رسول اکرم(ص) پیرامون درخت و درختکاری، حفاظت از محیط زیست و طبیعت را به عنوان وظیفه ی معنوی و مسئولیت اجتماعی همه افراد جامعه دانست.<br>شایان ذکر است کاشت این نهال ها با مشارکت و حضور همه کارکنان در محوطه این شرکت انجام گرفت.

کاشت 200 اصله نهال توسط مدیرعامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق یزد به مناسبت روز درختکاری

مدیر عامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق یزد به مناسبت روز درختکاری 200 اصله نهال کم آب خواه در حمایت از محیط زیست و ترویج فرهنگ هوای پاک و زندگی سالم، در محوطه این شرکت کاشتند.

دکتر ابوالفضل اسدی مدیر عامل این شرکت که خود نیز در این آیین حضور داشت؛ ضمن اشاره به سخنی از رسول اکرم(ص) پیرامون درخت و درختکاری، حفاظت از محیط زیست و طبیعت را به عنوان وظیفه ی معنوی و مسئولیت اجتماعی همه افراد جامعه دانست.

شایان ذکر است کاشت این نهال ها با مشارکت و حضور همه کارکنان در محوطه این شرکت انجام گرفت.

مشاهده گزارش تصویری خبر