نشست مدیران عامل نیروگاه های استان یزد به منظور برنامه ریزی حداکثر آمادگی تولید در تابستان 1397
بیست و نهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود وهفت
ابوالفضل اسدی شنبه در جمع مدیران عامل نیروگاههای دولتی و خصوصی استان یزد که به منظور برنامه ریزی برای آمادگی حداکثری تولید در زمان پیک برق تشکیل شده بود گفت: سال گذشته پیک بار کشور 55 هزار و 442 مگاوات بوده که امسال پیش بینی می شود این میزان با پنج درصد رشد به 58 هزار و 215 مگاوات برسد
http://yazd.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/15/00.jpg

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان یزد گفت: امسال میزان کسری برق کشور در زمان پیک بار پنج هزار و 500 مگاوات است که یکهزار و 500 مگاوات آن با مدیریت مصرف مردمی برطرف می شود.

ابوالفضل اسدی شنبه در جمع مدیران عامل نیروگاههای دولتی و خصوصی استان یزد که به منظور برنامه ریزی برای آمادگی حداکثری تولید در زمان پیک برق تشکیل شده بود گفت: سال گذشته پیک بار کشور 55 هزار و 442 مگاوات بوده که امسال پیش بینی می شود این میزان با پنج درصد رشد به 58 هزار و 215 مگاوات برسد.

وی با بیان اینکه سال گذشته میزان تولید نیروگاه آبی کشور 9 هزار و 300 مگاوات بود افزود: این میزان امسال پنج هزار و 300 مگاوات بوده که چهار مگاوات کاهش نشان می دهد؛ ضمن آنکه 2 هزار و 800 مگاوات نیز رشد مصرف خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق یزد خاطرنشان کرد: مشارکت موثر صنایع در کاهش و جابجایی بار از ساعت پیک به غیر پیک و همچنین مشارکت مردم در مدیریت مصرف بویژه بارهای سرمایشی که حدود 19 هزار مگاوات برآورد می شود را می طلبد.

وی، میزان ظرفیت نیروگاهی استان را 2هزار و 690 مگاوات اعلام و اضافه کرد: یکهزار و 600 مگاوات نیز یا اضافه شده و یا بزودی اضافه خواهد شد.

اسدی خاطرنشان کرد: از پنج هزار و 500 مگاوات کمبود برق کشور ، 2هزار مگاوات به عنوان سهم شرکتهای توزیع مدیریت برق ، 2هزار مگاوات سهم صنایع بزرگ و تبادل برون مرزی و مابقی سهم مدیریت مردم در مصرف در نظر گرفته شده است.

وی تأمین و ذخیره سازی مناسب سوخت مایع نیروگاهها و برنامه ریزی لازم برای تعمیرات میان دوره ای و اساسی مولدها را از جمله برنامه های امسال اعلام کرد و گفت: امیدواریم امسال با همراهی مردم و تلاش نیروگاهها ، مشابه سالهای گذشته شاهد گذر موفق از پیک بار برق باشیم.

وی با بیان اینکه بخشی از رشد مصرف برق امسال با پیگیری های شرکت مادر تخصص تولید برق حرارتی و در مدار قرار گرفتن نیروگاههای جدید تأمین شده است ،گفت: همچنین با پیگیری ها و برنامه ریزی های انجام شده ، بازدیدهای اساسی و میاندوره ای و نیز به موقع از تمامی نیروگاههای استان یزد انجام شده و هم اکنون تمام مولدها به صورت کامل ،آماده بهره برداری است.

اسدی درباره مصرف گاز به عنوان یک سوخت پاک در نیروگاههای اصلی استان تصریح کرد: هم اکنون مصرف این نوع سوخت در نیروگاه سیکل ترکیبی استان 954 میلیون مترمکعب ، نیروگاه شیرکوه 527 میلیون مترمکعب و در نیروگاه تابان 417 میلیون مترمکعب بوده که هم در صرفه جویی انرژی و هم در درآمد این نیروگاهها موثر بوده است.

هم اکنون استان یزد رتبه 11 کشور را در قدرت نامی نیروگاهی و رتبه 12 در تولید ناخالص نیروگاهی را در میان استانها دارد.

سهم نیروگاههای کشور در تولید برق استان نیز به ترتیب شامل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 38 درصد ، نیروگاه ترکیبی سرو 19 درصد ، نیروگاه ترکیبی شیرکوه و نیروگاه تابان هر کدام 18 درصد ، نیروگاه شهید زنبق 3.8درصد و مابقی سایر نیروگاههاست.

مشاهده گزارش تصویری خبر