بیست و دومین جلسه کمیته هماهنگی بهره برداری نیروگاه تابان برگزار شد.
بیست و ششم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود هفت
بیست و دومین جلسه کمیته هماهنگی بهره برداری نیروگاه تابان با حضور اعضای کمیته و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق یزد روز چهارشنبه مورخ 26/02/1397 در محل شرکت تولید نیروی برق یزد تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق یزد در این جلسه آخرین وضعیت تست‌های کارایی بلوک سیکل ترکیبی، تست‌های میاندوره‌ای واحدهای گازی و رفع اشکال واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی تابان، همچنین پیگیریها و اقدامات انجام شده جهت تأمین سوخت مایع و مشارکت در کنترل فرکانس توسط شرکت تولید نیروی برق یزد بحث و تبادل نظر گردید.

در ادامه دکتر اسدی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق یزد ضمن تأکید بر آمادگی مولدها در پیک بار و حضور موثرتر نیروگاه سیکل ترکیبی تابان در بازار برق، اظهار امیدواری نمودند که با برنامه‌ریزی‌های لازم تمامی مولدهای نیروگاه تابان در پیک بار تابستان در مدار بهره برداری باشند.

مشاهده گزارش تصویری خبر