بازدید همکاران معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد از شرکت تولید نیروی برق یزد
26 خرداد 1395
جمعی از کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد با حضور در محل ساختمان اداری شرکت تولید نیروی برق یزد ، از دکتر ابوالفضل اسدی معاون سابق برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد و مدیر عامل کنونی این شرکت تقدیر و تشکر کردند.
http://yazd.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/2/01.jpg

جمعی از کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد با حضور در محل ساختمان اداری شرکت تولید نیروی برق یزد ، از دکتر ابوالفضل اسدی معاون سابق برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد و مدیر عامل کنونی این شرکت تقدیر و تشکر کردند.

در این مراسم که در اولین روزهای ماه ضیافت الهی انجام شد. ابتدا دکتر اسدی هدف و روند شکل گیری شرکت تولید نیروی برق یزد و برنامه های آتی و سیاست های کلی و نحوه همکاری آن را با صنعت برق استان برشمرد و سپس همکاران سابق وی با اظهار اینکه خدمات ارزنده ابوالفضل اسدی در زمان تصدی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد موجب تحول و شکوفایی این معاونت شده است و دستاوردهای بزرگی برای صنعت برق استان به همراه داشته است، لوح یادبودی را به وی اهداء کردند.

مشاهده گزارش تصویری خبر