افزایش 18/5 درصدی تولید برق نیروگاههای استان یزد در شش ماهه نخست سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل.
سی ام مهر ماه نود و هفت
محسن شیرغلامی مدیر دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق یزد در مصاحبه با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: با توجه به آمادگی حداکثری مولدهای نیروگاهی و انجام به موقع تعمیرات اساسی و میاندوره ای در سال گذشته، تمامی مولدهای نیروگاهی استان یزد( سیکل ترکیبی یزد، تابان، شیرکوه، سرو و شهید زنبق ) در شش ماهه اول سال جاری در مدار بهره برداری بوده و ظرفیت تولید محقق شده در مدت مذکور به میزان 7.637.000 مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18/5درصد افزایش تولید داشته اند و پیش بینی می شود در شش ماه دوم سال جاری میزان تولید نیروگاههای استان یزد در صورت تأمین سوخت گاز در فصل زمستان به همین روال ادامه داشته باشد.
http://yazd.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/20/عکس.jpg

محسن شیرغلامی مدیر دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق یزد در مصاحبه با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: با توجه به آمادگی حداکثری مولدهای نیروگاهی و انجام به موقع تعمیرات اساسی و میاندوره ای در سال گذشته، تمامی مولدهای نیروگاهی استان یزد( سیکل ترکیبی یزد، تابان، شیرکوه، سرو و شهید زنبق ) در شش ماهه اول سال جاری در مدار بهره برداری بوده و ظرفیت تولید محقق شده در مدت مذکور به میزان 7.637.000 مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18/5 درصد افزایش تولید داشته اند و پیش بینی می شود در شش ماه دوم سال جاری میزان تولید نیروگاههای استان یزد در صورت تأمین سوخت گاز در فصل زمستان به همین روال ادامه داشته باشد.

مهندس شیرغلامی با اشاره به تلاش بی وقفه کارشناسان و مدیران شرکت تولید نیروی برق یزد در تأمین برق پایدار و مطمئن، تأکید کرد: با توجه به رشد مصرف در هر سال و با عنایت به کاهش نزولات آسمانی سالهای اخیر، لازم است برنامه ریزی های لازم در خصوص مدیریت مصرف در پیک بار سال آتی جهت به حداقل رساندن خاموشی ها صورت پذیرد. از اهم این موارد می توان، انجام به موقع تعمیرات اساسی و میاندوره ای مولدهای نیروگاهی و آماده سازی آنها جهت سال آتی و برنامه ریزی لازم در خصوص مدیریت مصرف توسط صنایع و آموزشهای عمومی جهت آگاه ساختن مردم در جهت کاهش مصارف غیر ضروری در ساعات اوج مصرف بر شمرد.

وی در خاتمه گفت: لازم به ذکر است شرکت تولید نیروی برق یزد با تعامل و همکاری که با نیروگاههای استان دارد تمام تلاش و سعی خود را جهت  برنامه ریزی های لازم در راستای حداکثر آمادگی مولدهای نیروگاهی در سال آینده در دستور کار خود قرار داده است.

مشاهده گزارش تصویری خبر