جلسه هماهنگی و ارزیابی عملکرد پروژه ها و مصوبات اقتصاد مقاومتی استان یزد برگزار گردید.
یازدهم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه
جلسه هماهنگی و ارزیابی عملکرد پروژه ها و مصوبات اقتصاد مقاومتی استان یزد به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاونین وزیر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ، رئیس سازمان مدریت و برنامه ریزی استان و مدیران صنعت آب و برق یزد تشکیل گردید.
در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاونین وزیر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ، رئیس سازمان مدریت و برنامه ریزی استان و مدیران صنعت آب و برق استان یزد تشکیل گردید، پروژه ها و مصوبات اقتصادی استان بررسی و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، آخرین وضعیت پیشرفت نیروگاه خورشیدی 17 مگاواتی یزد را تشریح نمود.

محسن شیرغلامی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 43868 عدد آینه و 4725 عدد لوله جاذب وارد کارگاه گردیده است افزود: تاکنون 65% عملیات اجرایی سایت گریدینگ انجام گردیده است.

شایان ذکر است این نیروگاه در ابعاد مزرعه خورشیدی 644*712 متر با مشارکت پیمانکاران و سازندگان داخلی در حال انجام می‌باشد.

مشاهده گزارش تصویری خبر