مراسم 15اسفند روز درختکاری در شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق برگزار شد.
شانزدهم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه
به‌مناسبت روز درختکاری مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق و جمعی از کارکنان این مجموعه اقدام به کاشت چند اصله نهال در محوطه شرکت کردند.

به‌مناسبت روز درختکاری مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق و جمعی از کارکنان این مجموعه اقدام به کاشت 60 اصله نهال در محوطه شرکت کردند.

محسن شیرغلامی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، در حاشیه این مراسم گفت: روز درختکاری فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ کاشت درخت و جلوگیری از تخریب طبیعت است و هر یک از افراد جامعه در این هفته با کاشت یک نهال می‌توانند در توسعه فضای سبز و جلوگیری از فرسایش خاک سهیم باشند.

مشاهده گزارش تصویری خبر