عضویت در شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد
پنجم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه
طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، محسن شیرغلامی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق به مدت چهار سال به عضویت شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد منصوب شد.

طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، محسن شیرغلامی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق به مدت چهار سال به عضویت شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد منصوب شد.

گفتنی است، این شورا بالاترین نهاد هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر پایایی شبکه برق در آن منطقه می‌باشد.

مشاهده گزارش تصویری خبر