کسب رتبه برتر شرکت تولید نیروی برق یزد در کشور و دریافت لوح قدردانی از معاون وزیر نیرو
25 مهر 96
شرکت تولید نیروی برق یزد موفق شد ضمن دستیابی به حداکثر آمادگی تولید در تابستان 96 در ردیف شرکتهای برتر کشور قرار گیرد و لوح قدردانی و تشکر را ، از هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دریافت کند.
http://yazd.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/6/5555555555555.jpg

برتری شرکت تولید نیروی برق یزد در کشور و دریافت لوح قدردانی از معاون وزیر نیرو

 

شرکت تولید نیروی برق یزد موفق شد ضمن دستیابی به حداکثر آمادگی تولید در تابستان 96 در ردیف شرکتهای برتر کشور قرار گیرد و لوح قدردانی و تشکر را ، از هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دریافت کند.

در اولین همایش سراسری مدیران صنعت برق حرارتی کشور که در مجموعه فرهنگی نیروگاه طرشت برگزار شد و ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو ، هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ، عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبردی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و جمعی از مدیران عامل شرکتهای تولید و مدیریت تولید برق سراسر کشور حضور داشتند ، مهندس فلاحتیان ، با اهداء لوح مکتوبی به دکتر ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق یزد ، از مجموعه همکاران شاغل در آن شرکت تشکر و قدردانی کرد.

شایان توجه است که میزان تولید خالص برق استان یزد در شش ماهه نخست سال 96 به میزان 6624 میلیون کیلو واتساعت بوده است که در مقایسه با میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته این استان 6درصد افزایش داشته است